Samenleven = Samenwerken

alt

Sinds 2001 is de bv DRONGENGOEDHOEVE (Vansteelandt – De Bruyne) eigenaar.
Sinds 2016 wordt met de vzw Vrienden van het Drongengoed een duurzame publiek-private samenwerking nagestreefd.
Sinds 2023 wordt de uitbating van de herberg verzekerd door het team van Sandra en Shakira.

alt

De vzw VRIENDEN van het DRONGENGOED wil statutair

 • het Drongengoedgebied duurzaam ontwikkelen als één van de “toegangspoorten” tot het Geopark SCHELDE DELTA (Unesco). Daarbij doen we zowel aan “product-” als aan “marktontwikkeling” voor verschillende doelgroepen. Toerisme, recreatie en cultuur spelen daar een belangrijke rol maar ook andere sectoren (natuur, landbouw, …) zijn van belang,
 • de Drongengoedhoeve positioneren als de uitvalsbasis om het Drongengoed, het Maldegemveld, de Cuesta Zomergem-Oedelem en het Geopark SCHELDE DELTA te ontdekken en te beleven vanuit een cultuurlandschappelijk (brede en holistische betekenis) perspectief in het algemeen en in het bijzonder vanuit geologisch en historisch perspectief,
 • de Drongengoedhoeve duurzaam ontwikkelen als erfgoedsite,
 • het aanbieden van een ontmoetingsplaats (forum, open platform,…) voor de cultuurlandschappelijke ontwikkeling van de Drongengoedhoeve, het Drongengoed, de Cuesta Zomergem-Oedelem, het Meetjesland, het Geopark SCHELDE DELTA,…
 • een steentje bij te dragen tot de duurzame socio-economische streekontwikkeling van het Meetjesland en de regio “Geopark Schelde Delta”.

De vzw VRIENDEN van het DRONGENGOED wil via samenwerkingsakkoorden projectmatig werken met zoveel mogelijk mensen (medewerkers, vrijwilligers, externe partners, overheidsinstanties, gemeentebesturen,…) voor zoveel mogelijk mensen…

Aalter

 • Toeristisch infopunt
 • Kruidentuin
 • Zomerfotozoektochten
alt
alt
alt

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

 • Namen dreven o.a. omwille van de veiligheid, …
alt
alt
alt

Toerisme Vlaanderen en Meetjesland

 • Toeristische evenementen
 • Vergaderingen rond Toerisme
 • Bezoekers ontvangen uit andere regio’s
alt
alt
alt

Verenigingen

 • Activiteiten lokale verenigingen
 • Samenwerkingsproject 900 j norbertijnen
 • Evenementen waarin cultuur en natuur hand in hand gaan…
alt
alt
alt

WBE

 • Educatieprojecten rond de jacht in gidsarrangementen
 • Proefopstellingen: broedrollen…
alt
alt
alt

Bijenhoek

 • het vzw-project ‘de bijenhoek’ voor de levensnoodzakelijke bijenpopulatie in de natuur…
alt
alt
alt
alt

Graasbeheer

 • Het vzw-project ‘graasbeheer’ voor het onderhoud en het beheer van grotere graszones (boomgaard, weide..)
alt
alt
alt
alt

Hondenlosloopweide

 • Het vzw-project ‘de hondenlosloopweide’ voor de talrijke hondenliefhebbers met hun viervoeters
alt
alt
alt
alt

Hoogstamboomgaard

 • Het vzw-project ‘hoogstamboomgaard’ voor het behoud, het beheer en de uitbouw van de waardevolle hoogstamboomgaard met oude fruitrassen…
alt
alt
alt
alt

Kruidentuin

 • Het vzw-project ‘de kruidentuin’ voor het onderhoud en het beheer van de waardevolle kruidentuin opgebouwd naar de temperamentenleer van Hippocrates…
alt
alt
alt
alt

Informatie

 • Het vzw-project ‘informatie’ is een belangrijk project om gasten kennis te laten maken met het Drongengoed, en met de Drongengoedhoeve.
alt
alt
alt
alt

Educatie

 • Het vzw-project ‘educatie’ is een onthaalproject voor wie meer wil weten over het Drongengoedgebied, de Cuesta en het Geopark SCHELDE DELTA.
alt
alt
alt
alt

Creativiteit

 • Het vzw-project ‘creativiteit’ wil menselijke creativiteit en vindingskracht stimuleren.
alt
alt
alt
alt

Workshops

 • Het vzw-project wil het kennen en het kunnen van mensen uitbreiden op een interactieve manier.
alt
alt
alt
alt

Cultuur

 • Het vzw-project ‘cultuur’ wil natuur met cultuur voor een breed publiek verzoenen.
alt
alt
alt
alt